Proč obec stále nemá sál pro kulturní účely?

Proč se z vyhlášeného kulturního domu s velkou kapacitou, v centru (tzv. střediskové) obce, s kinem, restaurací, …, stala zastřešená vietnamská tržnice?

Neexistence sálu pro kulturní účely má v naší obci spletitou historii.
Původní Lidový dům byl po Sametové revoluci provozován soukromými majiteli,
kteří ovšem o sál v patře časem jevili stále menší zájem. Obec měla možnost
cca před rokem Lidový dům koupit a tím získat kvalitní, velké a vybavené
prostory pro kulturní akce. Sklepy a přízemí byly již rekonstruovány,
chyběla revitalizace patra patra a případná výměna krytiny. Vedení obce se
rozhodlo Lidový dům nekoupit a tím umožnilo vznik další prodejny potravin,
které jsou na návsi již dvě. Nyní vedení obce navrhuje velmi nákladnou
rekonstrukci Sokolovny v patře budovy bývalé Záložny. Nakolik je moudré
kombinovat sportovní a kulturní využití v jednom prostoru jsme měli možnost
se přesvědčit při Oslavě 777 let obce Šťáhlavy. Pracně zbudovaná výstava se
musela druhý den rozebrat, protože sportovní hala měla nasmlouvané další
sportovní aktivity a do prostoru Infocentra by se nevešla. Dalším problémem
je i malá kapacita sálu Sokolovny. Z rozhovorů s občany jsem nabyl dojmu, že
o Lidový dům a jeho sál stáli. Proč se vedení obce nezeptalo svých občanů,
zda si Lidový dům přejí mít ve svém obecním vlastnictví?

My navrhujeme ponechat sál Sokolovny pro sportovní vyžití, případně prostor pro tyto účely revitalizovat. Chceme také rekonstruovat
tamní podkroví jak pro startovací byty pro naše mladé občany, tak pro
případné účastníky sportovních soustředění v obci. Lidový dům již koupit
nelze, proto navrhujeme zbourat budovu Lesního úřadu, která je v havarijním
stavu, a vystavět zde budovu novou v podobném architektonickém stylu, ale v multimediálním pojetí vnitřku – sál s restaurací by sloužil nejen pro
kulturní účely (plesy, divadlo, besedy), ale zároveň by mohl hostit výstavy a případně se dal i pronajímat firmám ke školení apod.

Stavět kulturní sál dle našich potřeb „na zelené louce“ vyjde finančně podobně nákladně jako restaurovat malé prostory staré budovy sokolovny, ale s podstatně rozdílným výsledkem. Zároveň by se i vyřešil problém úzkého profilu vozovky v místě před kostelem.

Mgr. Ondřej Maglić

Příspěvek byl publikován v rubrice Kultura. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

13 reakcí na Proč obec stále nemá sál pro kulturní účely?

 1. Iveta Bočanová napsal:

  Nelze souhlasit s vyjádřením pana Magliče.
  Budovu Lesního úřadu zbořit nelze, je památkově chráněná.

  Vedení obce pracuje na celkové rekultivaci budovy sokolovny (záložny). Naopak, spojení kulturních a sportovních aktivit je žádoucí, sál by byl maximálním způsobem využit a navíc by došlo k opravě budovy, která ji již opravdu potřebuje. Pan Maglič velmi dobře ví, že součástí studie záložny, kterou vedení obce připravilo, je i ubytovací kapacita v podkroví budovy. Není to tedy nápad Občanů pro obec, ale současného vedení obce.

  • obcaneproobec napsal:

   Památková ochrana není neměnný kánon, lze jednat o jejím sejmutí. Ostatně budova Lesního úřadu je v havarijním stavu, má propadlé stropy, je vlhká a pravděpodobně napadená dřevomorkou. Ze stabilizujícího tarasu u silnice vypadávají kameny.
   V některých případech se budova chrání tak dlouho, až již není co chránit.
   Ano, existovalo dle názoru Občanů pro obec lepší řešení, a to Lidový dům. Tuto možnost už ale nemáme.

   Co se týče vlastnictví ulice Komenského, což je podobný případ jako Švehlova, opravdu se za posledních 5-10 let nepodařilo vyjednat ani menší opravu?

   Ano, Občané pro obec jsou informováni o plánu vybudovat v záložně sál s kapacitou cca 80 míst k sezení v hlavní místnosti s podiem a malým prostorem pro tanec. Sice jsou i nějaká místa za rohem, ale odtamtud už není vidět na podium a parket. Tuto plánovanou kapacitu nepovažujeme za dostatečnou vzhledem k velikosti a významu naší obce. Každý může zajít na obecní úřad a
   posoudit studii přestavby a kapacitu sám. Podkroví je samostatné téma, zde se pravděpodobně shodneme. Ostatně se o potřebě startovacích bytů či prostor pro ubytování zájezdů na místní sportovní turnaje v obci mluví již dlouho, a to i vzhledem k dotacím. Pan Říha např. nabízí jednání ve věci využití podkroví jeho budovy pro tyto účely, což Občané pro obec považují za dobrý nápad. Samozřejmě by se musela vyřešit otázka vlastnictví těchto prostor.

   Mgr. Ondřej Maglić

   • Iveta Bočanová napsal:

    Studie na budovu záložny dosud není hotová, proto nevím, kde Občané pro obec přišli k informaci o 80 místech k sezení, tato informace je patrně mylná.

    Mgr. Iveta Bočanová

    tajemnice OÚ Šťáhlavy

    • obcaneproobec napsal:

     K tomu, že je studie hotova a „připravena“, máme zdroje dva:
     1. zpravodaj Správného týmu, strana 2: „… můžeme občanům slíbit investici do rekonstrukce Záložny včetně nového sálu, kdy je již připravena studie.“
     2. Studie byla již na jaře zapůjčena hasičům. V sále tělocvičny je plánováno 10 stolů po 8 židlích = 80 sedících. (V „salónku“ ve vedlejší místnosti jsou plánovány tři stoly po 6 = 18 sedících mimo dění v sále.)

     Divím se, že se k vám studie ještě nedostala.
     J. Šedivý

    • Dušan Nekola napsal:

     Dobrý den, zaslechl jsem že náklady na rekonstrukci záložny dle projektu se pohybují okolo 40mil, je toto pravda?

     • Iveta Bočanová napsal:

      Není to pravda. Nyní je před dokončením studie. Odhad nákladů byl zatím sdělen projektantem pouze ústně a pohybuje se cca ve 1/4 částky, kterou píšete. Není pravda ani informace o malé kapacitě sálu. Budova potřebuje celkovou rekonstrukci a rozšíření prostor, i kdyby zde kulturní sál nevznikl. Studie řeší i naprosto nevyhovující současný stav, kdy zde nejsou šatny a sociální zázemí zvlášť pro muže a pro ženy, řeší i rozšíření prostor restaurace, jejíž zázemí je rozměrově pro vaření nevyhovující (stanovisko hygieny).
      Rekonstrukce záložny by přinesla i standard a komfort pro nájemce a jiné uživatele prostor v budově, který si občané i podnikatelé zaslouží.
      Mgr. Iveta Bočanová
      tajemnice OÚ

      • obcaneproobec napsal:

       Vážený pane Nekolo, děkujeme za otázku. Z více zdrojů máme potvrzeno, že odhadovaná částka je 15 000 000 Kč. Paní tajemnice (která tu nepravdivě tvrdí, že studie ještě neexistuje, přičemž už na jaře byla hotová studie zapůjčena SDH Šťáhlavy) vás tak přivedla k představě o částce, která je výrazně nižší. (Čtvrtina ze 40 mil. je 10 000 000.)
       Jakub Šedivý

       • Iveta Bočanová napsal:

        Vážený pane Šedivý,

        ano, v uplynulých 2 letech jste uspořádal nebo pomohl uspořádat v obci několik kulturních akcí, většinou koncertů pro varhany nebo divadelních představení, za což Vám jistě patří velké poděkování. Kultuře zajisté rozumíte a je dobře, že Vám vedení obce dává k tomu prostor a jistě ten prostor budete mít i po volbách, ať už dopadnou jakkoliv.
        O další záležitosti fungování obce jste se však dosud nijak nezajímal, na veřejná jednání zastupitelstva jste rovněž jako divák nechodil, zájem projevujete až nyní těsně před volbami.

        SDH Šťáhlavy mělo na jaře k dispozici 1. pracovní verzi studie, se kterou projektant dál pracoval, a to s ohledem na vyjádření stavební komise a dalších zainteresovaných osob, např. správce sokolovny, zpracovatele PBŘ, apod., proběhlo několik pracovních porad i v průběhu letních měsíců.

        Zadání obce projektantovi znělo, že by se budoucí rekonstrukce měla pohybovat v rozmezí cca 10 – 15 mil. Kč.

        Finální studie bude po jejím úplném dokončení nejprve předložena stavební komisi a radě obce, poté zastupitelům. Jde pouze o studii, nikoliv projekt jako takový, teprve po projednání s více subjekty (opět včetně stavební komise aj.) bude posouzeno, zda zadat zpracování projektové dokumentace, nebo hledat jinou cestu. Bez vypracování studie by se ale obec ohledně hledání místa pro výstavbu sálu nehnula z místa.

        Ohledně budovy p. Říhy a možnosti sálu v 1. patře, což je nyní na FB Občanů pro obec velké téma: dle mého osobního názoru je to nerealizovatelné. Spoluvlastnictví objektu je vždy problém, budova je rovněž památkově chráněna, tudíž pravděpodobně by nebylo možné ji zvyšovat nebo dělat ve střeše střešní okna nebo vikýře apod. Chápu, že Vaše volební sdružení potřebuje vypadat, že již dlouho vyvíjí nějakou činnost, byť tomu tak není, ale tento „nápad“ není asi ten správný.

        Osočujete mě ze lži a z neznalosti, což se mi nelíbí. Vždy jednám přímo a dle pravdy a domnívám se, že jednám i se znalostí věcí. Ve veřejné správě mám praxi 10 let, vím, jak obec funguje, co vše je potřeba. Pochopila jsem, že se mnou Vaše sdružení, pokud volby vyhrajete, po volbách již nechce spolupracovat a tento Váš názor sdílím. Těžko mohu spolupracovat s někým, kdo mi nedůvěřuje.

        Jsem zaměstnanec, nikoliv volený orgán obce. Přesto si neodpustím následující:
        Vaše kampaň se mi nelíbí, neboť hledá pouze negativa, kritika Vaší kampaně ve směru k vedení obce je bohužel bez znalosti řady faktů. Vaše kampaň cílí na to vzbudit v občanech dojem, že zde na obci nyní nic nefunguje a Vy že o tom víte. O fakta se Vaši kandidáti, až na ojedinělou světlou výjimku, nijak zvlášť nezajímali, a to ani ti z Vás, kteří byli zastupiteli v tomto volebním období, dokonce ani ti z Vás, kteří jsou na čele kandidátky.

        Vždy je co zlepšovat, každá obec má svou vizi a všichni, kteří se na fungování obce podílejí (současné vedení obce, obecní rada, zaměstnanci OÚ, členové komisí, které v tomto volebním období opravdu pracovaly), chtějí progres k lepšímu a usilují o to. Nikdo se zajisté nebrání diskusi nebo novým podnětům.

        Stojím si za tím, že obec nyní funguje velmi dobře, investice jsou realizovány dle plánu, veškeré kontroly z řad kontrolních orgánů proběhly bez vad.

        Z vaší kampaně mám bohužel pocit, že cílí na to získat co nejvíc hlasů za jakoukoliv cenu.

        Více nemám, co k věci dodat, a doufám, že tímto je diskuse ohledně studie sálu na tomto Vašem webu na svém konci.

        • obcaneproobec napsal:

         Dobrý den všem, dovolte mi prosím předložit hrubé počty. Současný hrubý rozměr hlavního sálu Sokolovny je cca 20 x 11 m, tj. 220 m2. Při rozšíření o prostor nad zahrádkou zrušené Zámecké restaurace to podle mého měření vychází na 30 x 11 m, tj. 330 m2. Např. prostor nad obchodem pan Říhy disponuje 33 x 14, tj. 462 m2, Lesní úřad (v současném stavu bez případného rozšíření) cca 31 x 12 m, tj. 372 m2. Lidový dům disponoval cca 27 x 16 (včetně pódia a paralelního přísálí), tj. 432 m2. Z toho mi vychází, že budova bývalé záložny bude i po přístavbě nejmenší ze srovnávaných.
         Souhlasím, že budovu bývalé záložny je dobré rekonstruovat pro sportovní účely, tj. šatny, sociální zázemí, případné ubytovací prostory v podkroví, atd. Rozšíření prostor bývalé restaurace Zámecká mě překvapuje, měl jsem za to, že o tyto prostory žádal pan Šťastný pro svůj obchod.
         Patro nad obchodem pana Říhy je jedna z variant, prosvětlit objekt střešními okny, optickými vlákny či umělým osvětlením také není takový problém. Totéž nouzové schodiště. Důležité však podle mého názoru je, že disponuje dostatečnou kapacitou.

         Posoudit relevantnost programů musí především občané – voliči. Podle mého osobního názoru není zcela vhodné, aby tajemník obce komentoval programy politických subjektů a to z toho důvodu, že má řídit úřad a nehledět na to, kdo zrovna byl nebo nebyl zvolen do politické reprezentace obce. Zbytek komentáře pro mě nemá charakter věcné diskuze, proto jej s dovolením nebudu komentovat. Pěkný den všem přeje Ondřej Maglić

        • obcaneproobec napsal:

         Dobrý den všem, dovolte mi prosím předložit hrubé počty. Současný hrubý rozměr hlavního sálu Sokolovny je cca 20 x 11 m, tj. 220 m2. Při rozšíření o prostor nad zahrádkou zrušené Zámecké restaurace to podle mého měření vychází na 30 x 11 m, tj. 330 m2. Např. prostor nad obchodem pan Říhy disponuje 33 x 14, tj. 462 m2, Lesní úřad (v současném stavu bez případného rozšíření) cca 31 x 12 m, tj. 372 m2. Lidový dům disponoval cca 27 x 16 (včetně pódia a paralelního přísálí), tj. 432 m2. Z toho mi vychází, že budova bývalé záložny bude i po přístavbě nejmenší ze srovnávaných.
         Souhlasím, že budovu bývalé záložny je dobré rekonstruovat pro sportovní účely, tj. šatny, sociální zázemí, případné ubytovací prostory v podkroví, atd. Rozšíření prostor bývalé restaurace Zámecká mě překvapuje, měl jsem za to, že o tyto prostory žádal pan Šťastný pro svůj obchod.

         Patro nad obchodem pana Říhy je jedna z variant, prosvětlit objekt střešními okny, optickými vlákny či umělým osvětlením také není takový problém. Totéž nouzové schodiště. Důležité však podle mého názoru je, že disponuje dostatečnou kapacitou.

         Posoudit relevantnost programů musí především občané – voliči. Podle mého osobního názoru není zcela vhodné, aby tajemník obce komentoval programy politických subjektů a to z toho důvodu, že má řídit úřad a nehledět na to,
         kdo zrovna byl nebo nebyl zvolen do politické reprezentace obce. Zbytek komentáře pro mě nemá charakter věcné diskuze, proto jej s dovolením nebudu komentovat.

         Pěkný den všem přeje Ondřej Maglić

         • Iveta Bočanová napsal:

          Vážený pane Magliči,
          pouze jsem reagovala na nepravdy napsané panem Šedivým.
          I tajemník má svůj názor, a to i politický, i tajemník je totiž volič. Nekomentuji programy politických uskupení, pouze jsem stručně uvedla, že negativní kampaň, jakou jste zvolili, se mi nelíbí.
          Pokud považuji informace za nedostatečné, zkreslené nebo nepravdivé, snažím se je uvést na pravou míru.
          Záložna pro umístění sálu jistě není jedinou variantou, to že se zpracovává studie je pouze 1. krok. Studii by bylo nutno zpracovat i na kteroukoliv jinou variantu, kde by to byl rovněž pouze 1. krok.
          Ohledně Lidového domu a toho, že nebyl zakoupen – finanční výbor toto důrazně nedoporučil, a to nejen z důvodu ceny a následných nákladných oprav, ale i z důvodů statiky budovy, kdy v 1. patře, kde je sál, je s největší pravděpodobností nevyhovující podlaha pro velkou koncentraci osob. Členy finančního výboru byli a dosud jsou i 2 Vaši kandidáti.
          Za odkup LD nejvíce bojoval p. Luft a paní Brůhová. Po zhodnocení věci finančním výborem nikdo ze zastupitelů netrval na tom, aby se LD pro obec zakoupil.
          Iveta Bočanová

        • obcaneproobec napsal:

         Paní Bočanová, zkusila jste se někdy vžít do člověka, se kterým se na úřadě nebo v písemné komunikaci bavíte?

         Dovolím si, říci vám své pocity na konkrétním případě vaší odpovědi. Celkově se totiž v naší komunikaci necítím jako rovnocenný partner.

         Pan Nekola se ptal na cenu. Stručně a věcně jsem mu odpověděl. Pravdivě.

         Ve vaší reakci na mou odpověď jste přidala:

         – nepravdivý rozbor mých aktivit (na zasedání jako divák chodím – sice ne vždy jsem mohl kvůli zkouškám sboru; poprvé jsem promluvil na podzim 2016, kdy jsem se představil a zeptal zastupitelů na případný zájem o realizaci Rybovy České mše vánoční + čtu zápisy ze schůzí a Š+Š)
         – rozbor našeho příspěvku na FB (zatímco hledáte důvody, proč by to nemělo jít, my hledáme další možnosti)

         – popis vašich zkušeností

         – opakovaný rozbor naší kampaně

         – rozbor aktivit našich kandidátů

         – vaše vymezení k naší případné spolupráci

         – další zkreslení pravdy: (píšete: „veškeré kontroly z řad kontrolních orgánů proběhly bez vad“, přitom sama dobře víte, že nedávno se na jednu „vadu“ přišlo: kontrolní výbor jednohlasně shledal pochybení v rámci rozpočtového opatření schváleného pouze radou obce, byť jste na zastupitelstvu prezentovala svůj širší právní výklad.)

         Opravdu vše toto patří k diskuzi na téma „jaká je cena rekonstrukce Záložny“?

         Proč takto reagujete? Chcete, abych se příště bál cokoli říct? Je mi to nepříjemné.

         Píšete, že se „nikdo zajisté nebrání diskusi nebo novým podnětům“. Ale pokud si diskuzi představujete takto (jen obhajoba vlastních plánů, vyvracení názorů druhého, osobní útoky na oponenta), pak já se takovéto „diskuzi“ bráním. Nebojím se vás, nebojím se říci svůj názor, ale nestojím o to, abych neustále poopravoval vaše soudy, které mají druhou stranu bagatelizovat nebo poškodit.
         Jakub Šedivý

         • Iveta Bočanová napsal:

          Vážený pane Šedivý,
          píši pouze fakta. Já se rovněž nebojím říct svůj názor, který je ale podložen fakty. To, že část studie předložená na jaře hasičům, byla pouze 1. pracovní verze, je fakt. A i vše ostatní.
          Iveta Bočanová

Komentáře nejsou povoleny.