JAK VOLIT V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH 2018 ?

Volební místnosti ve Šťáhlavech a Šťáhlavicích budou otevřeny

v pátek 5. října 2018 od 14:00 do 22:00 hodin,

v sobotu 6. října 2018 od 8:00 do 14:00 hodin.

Podmínkou pro účast v komunálních volbách do zastupitelstva obce je:
– dosažení plnoletosti, tj. 18 let nejpozději druhý den voleb
trvalé bydliště v naší obci
– státní občanství ČR či jiného státu EU s trvalým
nebo registrovaným přechodným pobytem v naší obci.
Ve volební místnosti je nutné prokázat svou totožnost,
např. platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Specifikum komunálních voleb je křížkování,
při kterém volič může označit celou stranu,
hnutí, sdružení velkým křížkem do rámečku v záhlaví sloupce
před jménem strany či sdružení, ale i jednotlivé kandidáty
napříč volebními stranami malými křížky v rámečku před jmény kandidátů,
pro které se volič rozhodl.
Případně je možné oba typy křížků kombinovat.
1) CHCETE VOLIT JEDNU STRANU
Pokud volič označí křížkem celou stranu (hnutí, sdružení),
celé jí dává svůj hlas v pořadí, jaké je uvedeno na této kandidátní listině.
2) CHCETE VOLIT JEDNU STRANU
A NĚKOLIK OSOBNOSTÍ Z DRUHÉ STRANY
Je možné také označit jednu volební stranu (velký křížek)
a zakřížkovat některé kandidáty z druhé volební strany (malé křížky).
Pak dáváte hlas jednotlivě označeným kandidátům
a z označené volební strany tolika kandidátům podle pořadí na hlasovacím lístku,
kolik zbývá do počtu volených  členů zastupitelstva.
3) CHCETE VOLIT RŮZNÉ KANDIDÁTY (OSOBNOSTI Z OBOU STRAN)
Pokud nechcete volit stranu, ale osobnosti, které kandidují zaobě strany,
můžete malým křížkem označovat kandidáty napříč stranami.
Maximálně zakřížkujte 15 kandidátů.
Pokud volič označí jednu stranu (velký křížek)
a té samé straně ještě zakřížkuje (malý křížek) jednotlivé kandidáty,
jeho preferenční hlasy se v rámci této strany již nezapočítávají.
V případě, že volič zakřížkuje 15 kandidátů (malé křížky)
a zároveň zakřížkuje i stranu (velký křížek),
pak se započítávají hlasy jednotlivým osobám a strana žádný hlas nedostane.
Celkem je možné rozdat kandidátům stejný počet křížků,
jako je členů zastupitelstva, tj. v našem případě patnáct.
Je možné zakřížkovat i menší počet kandidátů, než je členů zastupitelstva,
zbylé hlasy propadají, křížky však platí.
KDY JE HLAS NEPLATNÝ
Zakřížkováním více kandidátů, než jaký je počet zastupitelů,
se stává volební lístek neplatným.
Není možné označit křížkem obě strany,
v tomto případě je volební lístek též neplatný.