Bezpečnější ulice

Bydlím v Žižkově ulici a jsem nespokojený s nepřehledností křižovatky směrem do Husovy ulice. Úřad by tam měl dát dopravní zrcadlo.

Ano, některé křižovatky a ulice v obci jsou opravdu nepřehledné či rizikové,
např. Vámi zmíněná Husova-Žižkova ulice, dále Legionářská-Komenského či úzký
profil ulice při vjezdu do Šťáhlavic od Nezvěstic a samotné Husovy ulice.
Nedobrá situace je i při vjezdu automobilů do obce skrz Nezbavětickou ulici
a také např. stav povrchu vozovky ve Švehlově a Na řežábu, ale i jinde. Umístění zrcadel,
radarů či retardérů by situaci z hlediska dopravní bezpečnosti pomohlo
řešit. Totéž nedokončené či nerealizované přechody pro chodce, např. na
návsi před obchodem pana Říhy, před prodejnou pana Šťastného, u prodejny potravin u nádraží, v Komenského ulici či křížení
Hraběcí aleje se Šťáhlavickou ulicí. Špatné povrchy vozovek v obci a
neexistence chodníků do odlehlejších částí, např. Na Kukačku, ve Šťáhlavické ulici či v samotných Šťáhlavicích, je samostatná kapitola.

Ale při dobré vůli se většina těchto problémů dá snadno řešit.

Marek Šimek

Příspěvek byl publikován v rubrice Infrastruktura. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

3 reakce na Bezpečnější ulice

 1. Iveta Bočanová napsal:

  Ne všechno značení lze provést. Obec si nemůže dělat, co chce, dopravní značení musí být stanoveno magistrátem a odsouhlaseno policií. Bohužel v mnoha případech nebylo obci vyhověno. Zrcedlo v Husově ulici je již v přípravě, panu Vladimíru Šimkovi to již bylo sděleno.
  Ohledně povrchů ulic – ano, některé ulice potřebují úpravu, ale nemá smysl ji dělat, dokud nejsou v ulici sítě.
  Např. Švehlova ulice není ve vlastnictví obce, obec nemá právo do ní jakkoliv zasahovat. Již bylo jednáno s vlastníkem této komunikace, ale vlastník ji zatím nezařadil do rekonstrukcí na nejbližší dobu, nyní v obci rekonstruuje ulici Nezvěstická.
  Tajemnice OÚ

  • obcaneproobec napsal:

   Občané pro obec chtějí
   o přechodech intenzivně jednat, např. jak uvádíte, s magistrátem a policií. Přechod pro chodce je dle názoru Občanů pro obec bezpečnější variantou než tzv. stavebně připravené místo pro přecházení a doprava v obci viditelně narůstá.

   K povrchům cest:
   Švehlova ulice sice není ve vlastnictví obce, ale opravdu se za posledních 10 – 15 let nepodařilo vyjednat její opravu? Jak dlouho čeká např. ulice Na Řežábu či Špilarova ulice na opravu povrchu? Zhruba stejně dlouho, ne-li déle. Stálo by za úvahu oslovit Katalog servis, zda by měl zájem se podílet na opravě této komunikace. Pokud si pamatuji, podílel se i na rozšíření silnice ze Starého Plzence do Šťáhlav. Státní údržba silnic PK by jistě uvítala možnost ko-financování a tím pádem by tento projekt mohl dostat prioritu.

   Shrnutí: Pokud by vedení obce za posledních 10-12 let postupovalo s opravami a budováním intenzivněji, nyní bychom se mohli soustředit na další důležité oblasti.

   Marek Šimek

   • Iveta Bočanová napsal:

    Ještě krátká reakce:

    Dopravní značení není jednoduchá záležitost, jedná se o řízení v přenesené působnosti, které vede MMP. Opravdu si nelze myslet, že tam, kde je přechodové místo, by jednoduše mohl být i přechod. Obec podala řadu žádostí o dopravní značení v obci, některé značení bylo magistrátem stanoveno, některé bohužel nikoliv.

    Obec postupuje při opravách komunikací dle Standardu oprav místních komunikací, tzn. koncepčně. Celkové opravy komunikací přicházejí na řadu po zhotovení inženýrských sítí, tzn. kanalizace a vodovodu. V ulici Na Řežábu a Špilarova bude příští rok budována kanalizace, vodovod bude následovat poté.

    Na nutnost alespoň opravy Švehlovy ulice byla SÚS obcí opakovaně upozorněna.

    Obec intenzivně jedná s SÚS o celkové rekonstrukci Komenského ulice, kterou rovněž vlastní Plzeňský kraj. Územní řízení již proběhlo, v lokalitě vzniknou i nové chodníky. Předpokládáme, že v nejbližších letech bude tato ulice, tj. ulice od KS Europe, s. r. o. k návsi, rekonstruována.

    Mgr. Iveta Bočanová
    tajemnice OÚ

Komentáře nejsou povoleny.