Aktuality

Vážené občanky, vážení občané,

vzhledem k vyhlášené karanténě se „Akce požární nádrž Šťáhlavy“, plánovaná na 21. března 2020, ruší. O dalším postupu budeme informovat.

Občané pro obec, 16. března 2020.

 


Vážené občanky, vážení občané,
z důvodu současné epidemiologické situace proběhne „Akce požární nádrž Šťáhlavy“ 21. března 2020 bez účasti veřejnosti. Případní individuální zájemci pro nedělní dodělávky nechť se prosím hlásí na FB Občanů pro obec. Omlouváme se za vzniklé komplikace.


Pozvánka na akci Požární nádrž Šťáhlavy 21-3-2020

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Plakat-Pozarni_nadrz_brigada_v3

26. března 2019


Zpravodaj_Obcanu_2019-02

13. února 2019


Vážení spoluobčané, drazí přátelé,

Občané pro obec Vám přejí jen to dobré do nového roku, ať se nám všem daří jak v osobních a pracovních životech, tak ve společném díle v naší obci. Již brzy Vás budeme informovat o novinkách. Doba povolební byla hektická na vyjednávání a poté přišel čas svátků vánočních, kdy jsme se záměrně odmlčeli, jelikož je to doba rodinného a společného rozjímání, klidu a aktivit jinak nevšedních. Sváteční čas je nyní za námi a Občané pro obec chystají veřejnou schůzi k aktuálním tématům. O termínu budeme brzy informovat.

Pěkný čas zimní přejí

Občané pro obec

 

14. ledna 2019


 

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

jak asi víte, 31. října proběhlo v hostinci ve Šťáhlavicích Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šťáhlavy. Na programu byla volba starosty, místostarosty, členů rady obce, předsedy kontrolního a finančního výboru a členů těchto orgánů zastupitelstva, odměny a jednací řád zastupitelstva.

Zastupitelstvo bylo ustanoveno ve složení:
Štětina Václav, Špalová Dagmar, Bezděkovská Eva, Drohobeckyj Alexandr, Hucl Ivo, Lakatoš Petr, Lucák Daniel, Maglič Ondřej, Nimrichter David, Sermešová Zuzana, Synáč Vojtěch, Šedivý Jakub, Škorpil Jiří, Štětina Pavel a Tafat Jan. Všichni zastupitelé následně složili slavnostní slib.

S ohledem na volební program prosazovali Občané pro obec veřejnou volbu všech kandidátů. Byli však přehlasováni a volba byla bohužel tajná.

Vzhledem k výsledku voleb jsme dále navrhovali a hlasovali pro poměrné zastoupení v Radě obce Šťáhlavy, konkrétně pro 1 kandidáta z 5 za Občany pro obec. Tento návrh byl však vítěznou stranou přehlasován a byla ustavena byla jednobarevná rada ve složení: Štětina Václav (star.), Špalová Dagmar (místostar.), Štětina Pavel, Lucák Daniel, Škorpil Jiří.

Do finančního výboru byl zvolen jeden kandidát Občanů pro obec a do kontrolního výboru čtyři.

Finanční výbor: Škorpil Jiří (předs.), Bezděkovská Eva, Blažek Pavel, Dobrá Markéta, Nimrichter David, Sládková Alena, Šimek Vladimír.

Kontrolní výbor: Maglič Ondřej (předs.), Myslík Zdeněk, Sermešová Zuzana, Sládková Alena, Synáč Vojtěch.

Občané pro obec dále navrhovali úpravu jednacího řádu. Ondřejem Magličem bylo navrženo, zda by bylo možné pořizovat z jednání kvalitní audiozáznam, mj. z důvodů větší transparentnosti. Nejraději bychom vysílali přenos živě přes internet. Přestože na mnoha zastupitelských úřadech v České republice se již jedná o běžnou praxi, která je i snadno technicky realizovatelná (viz.odkaz), byl i tento návrh protistranou zamítnut. http://www.publicstream.cz/?gclid=EAIaIQobChMI-vqXtabC3gIVDlQYCh2

Občané pro obec přivítali závěrečné slovo pana starosty Štětiny, že by rád „táhl s celým zastupitelstvem za jeden provaz ve prospěch obce“. S přihlédnutím k našim návrhům a dosavadnímu hlasování však nevyznívá toto přání pro Občany pro obec příliš přesvědčivě. Ale máme před sebou celé čtyři roky.

Nyní probíhá jednání ve věci zastoupení v jednotlivých komisích a redakční radě Š+Š. Nejasné je zatím předsednictví komise životního prostředí. Navrhujeme Ing. Zdeňka Myslíka jakožto odborníka, který působí v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR přes 15 let. Myslíme si, že tento kandidát je nejkvalifikovanější pro řízení této komise a svými bohatými zkušenostmi může obci výrazně pomoci. Rovněž složení redakční rady není zatím jasné. Současné vedení obce navrhuje změny v zavedeném systému příspěvků ve smyslu okamžité reakce na článek ve stejném čísle, který je ovšem z praktických aspektů třeba důkladně zvážit. Navrhujeme, aby redakční rada byla podřízena nejvyššímu přímo volenému orgánu obce, tj. zastupitelstvu, a to v případech, pokud by nastal hlubší rozpor mezi základními hodnotami, tj. statusem redakční rady, a aktuální situací.

Přejeme pěkné podzimní dny!

Občané pro obec

9. listopadu 2018


Vážení spoluobčané, milí přátelé,

naše hnutí tímto zve všechny občany Šťáhlav a Šťáhlavic na veřejné USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE. Zasedání se uskuteční 31.10. od 18:00 v obecním sále ve Šťáhlavicích.

Na programu je:
– složení slibu nově zvolených zastupitelů
– volba starosty, místostarosty, ostatních členů rady, předsedů a členů kontrolního a  finančního výboru
– stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva
– schválení nových oddávajících úředníků pro nové období
– schválení zastupitele pro jednání v procesu pořizování územního plánu
– schválení jednacího řádu zastupitelstva obce

Občané pro obec, 30. října 2018.

 


Vážené spoluobčané, milí přátelé,

děkujeme všem zainteresovaným za minulou i současnou vykonanou práci pro naší obec. Předkládáme tímto výzvu k dialogu a spolupráci. Jsme si zcela vědomi, že v relativně malé obci, jako jsou Šťáhlavy a Šťáhlavice, není čas a prostor na politické zápasy; důležité je řešit konkrétní problémy, které občany skutečně tíží. Pojďme společně táhnout za jeden provaz, cíl máme stejný.

O všech tématech našeho programu jsme s Vámi poctivě hovořili. Jsme Vám vděčni za otevřenost, se kterou jste nás přijali. Máme plno podnětů ke změnám a máme chuť hledat způsoby, jak Vám pomoci. Jsme si vědomi, že některé body jsou spíše vize do budoucnosti, než okamžitě realizovatelné změny. Nejsme naivní. Za každým z nás je možné spatřit množství práce v různých oborech. Pro současné vedení, dle toho, co jsme od Vás slyšeli a po našich zkušenostech z těchto dnů, by bylo jistě prospěšné slyšet například četná kritická vyjádření k tématu „přívětivější tváře“ našeho obecního úřadu, což se ovšem netýká děvčat na matrice.

V našem programu se zcela samozřejmě objevují projekty, na kterých se již delší dobu pracuje. Považujeme jen za prospěšné, že se na obecně prospěšných tématech shodujeme. Věříme, že cesta k jejich realizaci bude přímější.

Rádi bychom, aby jednotlivé místní organizace, spolky, sdružení, ale i jednotlivci více navzájem spolupracovali. Prospěje to nám všem a celkovému klimatu v naší krásné vsi. Příkopy je lepší zasypávat, než hloubit. Děkujeme, že půjdete volit.

Občané pro obec

4. října 2018.

 


ÚVOD

Vážení spoluobčané,
nastal čas pro lepší fungování obcí Šťáhlavy i Šťáhlavice,
nastal čas na vstřícnější a přívětivější tvář našeho obecního úřadu,
nastal čas pro změnu!

Vše, co minulé i současné vedení obce pro občany udělalo, postavilo nebo opravilo, není špatné. Možná šlo něco lépe, férověji a levněji, přesto za všechnu dobrou práci náleží všem zainteresovaným poděkování. Nyní však nastal čas na změnu.
My všichni, kteří obce Šťáhlavy a Šťáhlavice máme rádi, kteří zde žijeme, pracujeme
a vychováváme děti, nejsme již několik let spokojeni, jak funguje náš obecní úřad a správa majetku obou našich obcí. Do očí bijící je především neochota k dialogu a arogance některých úředníků a členů rady obce v jednání s veřejností. Alarmující je dle našeho názoru absence tvůrčího přístupu, koncepčního řešení, k tomu nepromyšlenost při přípravě některých projektů. Vedení obce pravidelně nevyčerpávalo prostředky na investice, které byly schváleny zastupitelstvem. Kromě toho jsou Šťáhlavy již delší čas na předposledním místě v čerpání krajských dotací na občana z obcí Plzeňského kraje srovnatelné velikosti. Chybí zájem o zlepšování podmínek pro místní podnikatele, chybí sociální a startovací byty, chybí kanalizace např. Na Boru, chybí prostor pro společné setkávání důchodců, koupaliště, dětská hřiště a např. i dlouhodobá podpora živé kultury. Symbolem těchto nešvarů se stala křižovatka místo návsi, kde navíc není možné ani zaparkovat, přetékající čistička odpadních vod a vietnamská tržnice místo kulturního domu. Mohou být pak občané zcela hrdí na svoji obec? Mohou mít dobrý pocit sounáležitosti a chuť ke společnému setkávání? Tento přístup k věcem veřejným brání především ve zformulování nových vizí a vůbec v dalším rozvoji obou našich obcí i jejich okolí.
Pojďme do toho společně; bez předsudků, ve prospěch všech. Podpořit nás můžete nejen svou volbou, ale i radou či podnětem na těchto stránkách. Každý z vás může přispět něčím výjimečným, důležitým a hodnotným. Vytvořme v našich obcích zdravější a příznivější klima. Jsme přesvědčeni, že je to možné a jsme připraveni přijmout odpovědnost.

Tímto webem chceme vytvořit komunikační kanál, který bude fungovat nejen v době před volbami.