Podpora venkovského rázu naší obce

Co si představujete pod širším pojmem ochrana venkovského rázu naší obce, úžeji pak pod podporou chovu hospodářských zvířat?

Více než čtyři roky se obcí šíří různé dezinformace o zákazu chovu zvířat v některých lokalitách rodinné zástavby, ačkoliv je územní plán jednotný. Celostátně platí, že obce nemohou zájmový chov zakazovat, omezovat nebo povolovat. Toto jim nepřísluší, protože chov zvířat je upraven vlastními zákony. Není možné omezovat chov jakýchkoliv zvířat vyhláškou obce, přestože by si to někteří zastupitelé nebo občané přáli. Takový zásah do soukromého práva je protiústavní a vyhlášky obsahující omezení chovu zvířat, které si zastupitelé některých obcí odhlasovali, byly rozhodnutím Ústavního soudu zrušeny. Tak se stalo v minulosti i v sousedních Nezvěsticích. Vyhláškou lze upravovat pouze pohyb psů na veřejných místech a veřejný pořádek. Zákon platí pro všechny a záměr vyčlenit z chovu jen některá zvířata a některé ulice je proti Ústavě. Rozhodnutí žít se zvířetem je právo majitele či nájemce nemovitosti. Musí být samozřejmě dodrženy podmínky ostatních příslušných zákonů a předpisů (Veterinární zákon, Občanský zákoník, Zákon na ochranu zvířat a další).
Často zmiňované „čisté bydlení“ neznamená život bez zvířat u rodinných domů, neboť chov zvířat se nerovná nečistotě bydlení. V takové zóně by neměly být postaveny např. benzínové pumpy, průmyslové provozy či výrobny, sklady apod., jež jsou regulovány specifickými normami. Omezení hospodářských staveb v územním plánování se týká velkochovů, které mohou být umístěny pouze v zóně pro zemědělskou výrobu a jsou pro ně výpočtem stanovena ochranná pásma od zóny rodinných domů podle druhu, kapacity a intenzity chovu. Pro porovnání a představu ochranné pásmo pro umístění hospodářské stavby pro živočišnou výrobu v zóně určené pro zemědělství např. chov 50 kusů býků na výkrm (250kg) činí pouze 30-35 metrů, při počtu 20 kusů býků jen 18 metrů od rodinné zástavby. Pro drobný soukromý chov hospodářských zvířat v sídlech do určitého počtu kusů dle druhu a hmotnosti (drůbež do 40 ks, králík 50 ks, skot 5 ks, prase 3 ks, kůň 5 ks, koza 10 ks, ovce 10 ks) není stanoveno ochranné pásmo od obydlí a je brán jako chov bez vlivu na životní prostředí.
Blahodárný vliv zvířat na psychické i fyzické zdraví je prokázaný. Například hipoterapie, využití koně k léčbě, se stala uznávanou a stále více užívanou léčebnou metodou. Obec Šťáhlavy, v čele se starostou Ing. Václavem Štětinou, se zavázala zachovávat a rozvíjet tradiční hodnoty venkova vstupem do společenství obcí Mikroregionu Radyně v roce 2016. Jedním ze strategických směrů, který mikroregion prosazuje, je využití místní krásné přírody a rekreačních oblastí pro agroturistiku a rozvoj hipoturistiky. Dalším strategickým záměrem je zachování architektonického rázu venkovských sídel.

Chov zvířat patří k životu člověka od nepaměti a v dnešním přetechnizovaném světě jej musíme podporovat.

MUDr. Petra Kynclová

Příspěvek byl publikován v rubrice Infrastruktura, Příroda. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.