Ing. Zdeněk Myslík (1978)

schvalovatel žádostí o dotace určené pro ochranu přírody (v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR), včelař, člen Komise pro rybí přechody

Jaké jsou mé úspěchy? Za úspěch považuji život v souladu se svými hodnotami a výpomoc s výchovu svých 4 dětí. Radost mám i ze stovek žádostí o dotace, které mi prošly rukama a které jsem pak kontroloval. Spolupráce s různými žadateli na různě zaměřených dotačních titulech je vždy výzva. Za 15 let jsem pomohl řadě dobrých projektů, které pomohly nejen přírodě samotné, ale i lidem v jejím okolí bydlícím.

Co mě baví? Moje práce, včelařství, pěstování masožravých rostlin, turistika, čtení a historie vývoje krajiny.

Co mě v obci těší? Lokalizace obce mezi Radyní a Kozlem s návazností na lesy. Zlepšování kulturního a společenskéh dění v obci – akce typu 777 let, Dětský den apod.

Jak obci pomáhám? Obci bych chtěl nabídnou své zkušenosti s dotačními programy pro životní prostředí, znalost fungování státní správy a zkušenosti z jiných obcí v Plzeňském kraji.

O co bych usiloval, aby se v obci změnilo? Vrátit obci prestiž v rámci Plzeňského kraje, která jí náleží vzhledem k počtu obyvatel a umístění. Chtěl bych zlepšit pohled na ochranu přírody a především krajiny, s kterou souvisí současné problémy se suchem a bleskovými povodněmi.

V jaké ulici mě najdete? Na Řežábu.