Mgr. Ondřej Maglič (1978)

odborný archivář, spoluautor Dějin města Plzně III., předseda Redakční rady Š+Š, člen Kontrolního výboru Zastupitelstva obce a Školské rady, organizátor výstavy 777. let obce Šťáhlavy

Těší mě, že v brzké době vyjde obsáhlá publikace o historii Šťáhlav, na které se podílí šťáhlavští občané a kde jsem měl tu čest pomoci. Podařilo se mi v uplynulém volebním období mj. vyjednat obnovu povrchu v Hraběcí aleji a zavedení noční linky autobusu pro naše občany vracející se z kulturních podniků v Plzni. Naopak se nepodařilo zvítězit v komunitním projektu Nadace Via, byť jsme byli finalisté, kdy jsme společně s Mgr. Zuzanou Sermešovou předložili projekt na revitalizaci malého údolí v Beránce, které vysázel starosta MUDr. Čížek vlastním nákladem. Rád bych, aby naše obec rozvíjela projekt vlastního zdroje vody na Svidné a urychleně dokončila projekt protizáplavových a protipovodňových opatření. Naopak nejsem zastánce velkých developerských projektů, které dle mého názoru nejsou pro naše občany jednoznačným přínosem. Obec si má řídit výstavbu sama.

Najdete mě ve Šťáhlavické ulici před kozelským parkovištěm.