Michal Peroutka (1991)

vedoucí logistických procesů a analýz ve Škodě Transportation, strojník SDH Šťáhlavy

Co mě baví? Baví mě veškeré činnosti našeho hasičského sboru. Mimo účasti na soutěžích, do kterých se pravidelně zapojuji již 15 let, jsou to činnosti spojené s mým dlouholetým členstvím ve výboru našeho SDH (více než 10 let, a to 5 let ve funkci náměstka starosty), či s členstvím ve výjezdové jednotce, kde vykonávám funkci strojníka (řídím to velké, červeno-bílé auto s právem přednosti v jízdě :-))

Co mě v obci těší? Těší mě, že se zainvestovalo do zřízení multifunkční haly, která slouží nejen místním házenkářům. Dříve jsem házenou za Šťáhlavy také hrával, tak vím, jak tento sport lidi baví. Celkově mě těší, že stále v obci existuje tolik lidí, kteří jsou dobrovolně členy místních spolků, do kterých pak často dávají mnohem více než dostávají.

Jak obci pomáhám? Jako člen výjezdové jednotky a sboru dobrovolných hasičů zajišťuji spolu se svými kamarády, kolegy mnoho užitečné práce pro naší obec. Naše jednotka se zúčastňuje nejen likvidace požárů, technických závad, záplav či jiných mimořádných událostí, ale také činností na žádost obce, a to například kácení stromů, čištění místních komunikací, napouštění bazénů, čištění
studní a mnoho dalšího.

O co bych usiloval, aby se v obci změnilo? Celkově bych se realizoval především v oblasti kultury. Mým dlouhodobým snem je obnovit ve Šťáhlavech kulturní stánek pro pořádání plesů, zábav a dalších akcí.

V jaké ulici mě najdete? V Radyňské.