Výpadek vývozu septiků

Jak je možné, že obec přestala vyvážet septiky?

Naštěstí s jednalo o krátkodobou záležitost danou změnou obsluhy fekálního vozu. I tak se za tu dobu vytvořila fronta čekatelů, kterým přetékaly septiky a obec neměla možnost jim s touto starostí pomoci. Tato zkušenost nám jasně ukázala, jak podstatné je pro nás toto téma a jak důležité je urychlení řešení problematiky napojení většiny nemovitostí v obci na kanalizační systém.

Odvádění a čištění odpadních vod je důležité zejména v této době, kdy se projevuje dlouhé období sucha. Dobudování kanalizační sítě v obci je vedle vodovodní sítě jedním z důležitých úkolů. Skutečností je, že se postupně daří tento problém řešit, ale pořád je mnoho nemovitostí v obci, kde na kanalizaci nejsou připojeni. Jsou však i tací, kteří na kanalizaci jsou připojeni,  ale nepodílejí se na úhradě nákladů s čištěním odpadních vod. Toto bude nutné do budoucna řešit. Udělat revizi všech nemovitostí a jejich napojení. Ta už se v minulosti dělala, ale ne úplně se dotáhla do konce. Problémem do budoucna bude i řešení stávající kapacity čistírny odpadních vod a zapojování nových nemovitostí. Všechny tyto problémy stojí před námi. Dobrá infrastruktura v obci vytváří spokojenost občanů se svým bydlením. Dalším problém, který před obcí stojí, že bude muset dojít i k obnově technologií v čistírně odpadních vod, neboť jsou na hraně své životnosti.

Na to vše je třeba zaměřit se již v těchto dnech, než nám problém přeteče (a to doslova).

Ing. Vladimír Šimek

Zdroj: idnes, 17. 9. 2017

Příspěvek byl publikován v rubrice Infrastruktura. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Jedna reakce na Výpadek vývozu septiků

 1. Iveta Bočanová napsal:

  Částečně nesouhlasím s vyjádřením pana Šimka.
  Obec nemá žádnou povinnost provozovat fekální vůz. Bohužel se vyskytla porucha fekálního vozu, následně pracovník, který vývoz zajišťoval, ukončil s obcí spolupráci. Po dobu „odstávky“ byl občanům nabídnut vývoz jinými společnostmi. Někteří jich využili, někteří nikoliv z cenových důvodů. Obec Šťáhlavy totiž vývoz fekálním vozem občanům dotuje, protože je si vědoma toho, že zatím není celá obec odkanalizována.
  Od srpna perfektně funguje nový pracovník na vývoz fekálním vozem.
  Kanalizace Na Řežábu je připravena na příští rok, dokončuje se projekt Kanalizace ulice Kozelská a Na Boru. Pak již bude odkanalizována takřka celá obec.

  Souhlasím s tím, že bude potřeba posílit ČOV. Na tom již vedení obce pracuje.

Komentáře nejsou povoleny.